2012. szeptember 4., kedd

Taurus arundifer (Transzilvállatok 16.0)


Ne tudd meg, mi az.

Magyarul nádi bika.

A nádi bika meglehetősen megtévesztő megnevezés, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy eredete a honfoglalás előtti ősködökbe vész.

Tudvalévő, hogy általános csíki vélemény szerint például Tusnád neve onnan ered, hogy Attila nagykirályunk leküldött oda néhány szemfüles fürkészt, akik visszatérve jelentették: nincs ott más, mint tó, s nád. Innen hát a Tusnád, s minden bizonnyal ezek között lakozott a nádi és tavi bika.

E nyelvészeti okfejtés igazságán aligha változtat a tény, hogy ugyanezen forrás a madagaszkári lemúrokat is őshonos állatoknak tekinti, akik köztudomásúan lemurrogtak az ágakról Benyovszkyra.

Szóval, a nádi bika ismét eredeti hungaro-szeklerikum, ez onnan is látszik, hogy kevesen látták – aki látta, meg mert volna esküdni, hogy bivaly vót -, de annál többen hallották, amint rekeg, ordít, üvölt, ésatöbbi.

Leggyakrabban a Székelyföldön kocsmai záróra után, azaz hajnaltájban hallható, olyankor rendszerint csordában vonul hazafelé, bár a magányos nádi bika sem ritka, és leginkább az „áááááááágyúúúúgolyó!” refrénű nótát üvölti torkaszakadtából, de nem ritka a Kriza-gyűjtemény, Lagzi lajcsi, vagy a Székely Himnusz sem a repertoárból.

Ezért van hát az, hogy „ordít, mint a nádi bika”, s amennyiben a megfigyelés oda-vissza műkődik, úgy megállapíthatjuk, a nádi bika igencsak otthonos a népszónoki és politikai gyűlések emelvényein, utóbbi esetekben a fizikai hasonlóság is meglepő asszociációkra ad alkalmat, második mandátumnál rendszerint minden politikusnak bikaszerű nyaka, hangorgánuma és pocakja fejlődik, ezért egyáltalán nem kizárt a feltétetelezés, miszerint a nádi bika a politikusok egy újabb evolúciós lépcsőfoka.

Szaporodása, mint annyi más transzilvállanatnak, ennek is rejtélyes, hiszen a nádi bikák többsége egyszerűen ökör. Arról már szólni sem érdemes, hogy nádi tehénről nincsen tudomásunk, illetve, ha létezik, akkor a picipanka név alatt tárgyaltuk már ezt az állatfajtát. Ha így van, ha úgy, ebből utód semmiképpen nem származhat, ezért kénytelen vagyunk a nádi bikát is a transzformens lények osztályába sorolni.

Szemébe azért ne mondjuk ezt, mert felöklelhet, vagy legalábbis a fülünkbe bődül.

Nincsenek megjegyzések: