2015. január 31., szombat

Elysium III.
Felirat hozzáadása

Ott állt előttük a két kupa bor. Száraz, erős, aromás, mézzel vegyített falernumi: az öregek szerint tompítja a fájdalmat, és a gondolkodást is.

Felhajtották.

Kezüket bikavérrel vörösre festették a papok, majd fölvették a nehéz bronzkardokat.
Beléptek a vörös porral övezett körbe. 

      – Erőt, erényt – emelte kupáját a római lovag a vendéglátó felé.
– A barátságra – válaszolta

Erre is gondoltak, és sok másra. A dűlőkre, a szerelmekre, a barátokra, a közös ügyekre: és most, a külön ügyekre. És legfőképpen arra: hogyan kell megölni a másikat.

Körül, néma csendben, kupákkal kezükben ültek az emberek. Mindkettőjük emberei. Szép harc vehette kezdetét: a legszebb mindig a testvérek közötti.

És elkezdődött.

- Megtisztelsz, Barátom.
- Enyém a megtiszteltetés.”

Az első vér mindig a leglátványosabb. Üdvrivalgás kísérte, és összekoccantak a kupák.
Aztán seb sebet követett. Vállon, combon, homlokon. A nézők egy idő után kissé csalódottan nézték: ezek nem fogják megölni egymást.

- De akarják – mondta az öreg lukumó, és belealudt a küzdelembe. A kupa leesett kezéből, és csendülve gurult el a földön. Zaja összevegyült az összecsapó kardokéval.

„Tarquinius homlokán kivörösödött a sebhely, Trifanius arcán pedig megkeményedett a mosoly.”

Lábuk alól fölszállt a por, a háttérben nehéz zene szólott a kétágú sípokból, és ők harcoltak.
Fölöttük a kék ég, a cerveteri dombok, a szőlők és a fenyvesek, mindegyikőjük hazája, a női mosolyok, a barátok kézfogása, és mindenekelőtt: az istenek, akik szenvtelenül nézték ezt a harcot.

A kard a bordáknak feszült. Egyetlen mozdulat, és halott.
A mozdulat nem történt meg. Hosszú, széles, mély sebet ejtett a barát oldalán: de a kard nem akart behatolni. A kardnak néha saját akarata van.

„Trifanius a szelíd, meleg dombokra gondolt, a szőlőfürtökre, amelyek e bort hordozták magukban, amelynek tüze és szenvedélye csak a szerelemhez, és a férfibarátsághoz volt fogható.
Tarquinius a magas hegyekre, és a fölöttük köröző sasokra, amelyek életük folyamán egyetlen társat választanak.”

A kard a nyakhoz ért. Egyetlen mozdulat, és halott.
A mozdulat nem történt meg. Vér csordult le a nyakról, de a seb nem volt halálos.
A kardnak néha saját akarata van.

„Összenevettek. A csatákra gondoltak, ahol mindig külön, de sokszor egymásra gondolva harcoltak. Az asszonyi ölelésekre, germán, kelta, pannon és szír asszonyok melegségére, amelyekben gyakran megpihentek a végső kikötő előtt. Az álmatlan éjszakákra, az egymástól kapott hírekre.”

Aztán újra harcra keltek. Lassan a vér elöntötte szemüket, és csak a húst, az áldozatot, a zsákmányt látták egymásban. És innen szép volt a harc, és kegyetlen.

„- Sokan irigyelhetnek bennünket.
- És még sokan fognak ezután is.”

Az öreg lukumó álmélkodva tette le a kupát. És mindenki más is, néma, döbbent csönd szállt le az amfiteátrum fölé, a nők, a barátok, a meghívottak és a haszon élvezői közé.

„- Nem kérek, és nem adok kegyelmet, Barátom.
- Úgy legyen. Én sem.”

Az öreg lukumó hosszan ivott, fenékig ürítette a kupát.
- Kár volt értük – mondta. - Kár volt, bár szép.