2010. szeptember 14., kedd

Hetven éve...

Hetven éve, a Csíkszeredában megjelenő Csíki Lapok 1940, szeptember 15-i számából tallózok:

-"Gróf Teleki Pál magyar miniszterelnök a bécsi döntés után azt mondta: Valahányszor eredményeket értem el, lelkiismeretvizsgálatot szoktam tartani. És arra szólítok fel minden magyar embert, vizsgálja meg lelkiismeretét, hogy ebből a lelkiismeretvizsgálatból fakadó önismeret fokozott kötelesség- és felelősségérzetre taníthasson bennünket.
Huszonkét hosszú évnek végetérni nem akaró szenvedései után mi az élet lemaradottjai és félreállítottjai, kiket tehertételként kezelt egy ellenséges nép rosszindulatú, embertelen kormányzata, bőven tarthattunk lelkiismeretvizsgálatot, keresvén a hit világánál és hazaszeretetünk csak eldugottan égethető mécsesénél az önmegismerést."

---

- "Éppen azért arra kérünk Titeket, felszabadító Magyar Testvéreink, legyetek hozzánk jók és türelmesek, és sose ítéljetek meg minket a külszín szerint. (...) Ne feledjétek el, hogy az erdélyi lélek kissé mindig talány a Ti szemetekben, Magyar Testvérek."

---

-"Álmunk, 22 éves szakadatlan várakozásunk valóra vált: a Székelyföldön magyar honvéd áll. Ezeréves magyar határunk újabb nagy szakaszán ismét magyar hadilobogót lenget a szél."

---

-"A hónapok óta, kimondhatatlan boldog reménységek között készített piros-fehér-zöld lobogók és kokárdák előkerültek. (...) A zászlók alatt félelemtől reszketve, sápadtan remegtek a 22 éves elnyomás végrehajtói: a román csendőrök. (...) Rossz lelkiismeretük minden pillanatban megtorlástól remegett. Népünk azonban fegyelmezett maradt. Ujjal sem nyúlt azokhoz az emberekhez (...) Nem nyúlunk hozzájuk, csak menjenek! Elmentek! A legtöbb helyen tolvajok módjára lopakodtak ki a falvakból."

Hetven éve volt. El ne feledjük.

Nincsenek megjegyzések: